नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

Flag of Nepal

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

के तपाईलाई प्रश्न छ? हामी तपाइँबाट सुन्न चाहान्छौं। हामीलाई सन्देश पठाउनुहोस् र हामी सकेसम्म चाँडो प्रतिक्रिया दिनेछौं।

  • ०९१-५६१४१४, ०९१-५६१४१५

  • Office Location
    टीकापुर, कैलाली, नेपाल
  • Email
    rjkis2ndagriculture@gmail.com